• Reactie B&W op schriftelijke vragen Leisure-ontwikkelingen

  05 september − Een aantal weken geleden hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Gisteren, enkele uren voor de raadsvergadering, zijn daarop de antwoorden gekomen. Lees verder

 • VVD Nederweert stelt schriftelijke vragen uitbreiding leisure-centre Nederweert (Loverbosch beheer)

  06 augustus − VVD Nederweert stelt schriftelijke vragen aangaande uitbreiding leisure-centre Nederweert (Loverbosch beheer) Lees verder

 • Belangrijke politieke week

  02 juli − Deze week staat er veel op het programma in politiek Nederweert. Lees verder

 • Informatiebrief leden over coalitiecircus Nederweert

  01 mei − In de bijlage onze reactie op het, naar nu blijkt, coalitiecircus in Nederweert. Lees verder

 • Mooie opkomst bij eerste debatten

  08 maart − Afgelopen donderdag (1 maart) was de VVD aanwezig op de eerste (besloten) politieke bijeenkomst bij PSW in Nederweert. Lees verder

 • VVD Nederweert kijkt terug op een geslaagde ochtend op de weekmarkt!

  28 februari − Flink ingepakt en vol energie stond VVD Nederweert vandaag met een koffietruck op de weekmarkt. Onder het genot van een kop koffie of thee gingen verschillende kandidaat-raadsleden het gesprek aan met voorbijgangers over de toekomst van Nederweert. Ook Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken was aanwezig. Lees verder

 • Woensdag samen aan de koffie op de weekmarkt!

  25 februari − VVD Nederweert gaat graag het gesprek met u aan! Daarom staat de VVD komende woensdag (28 februari 9:00-12:00) met een koffiebar op de weekmarkt in Nederweert. Iedereen is welkom om onder het genot van (gratis) koffie en thee te praten over de toekomst van Nederweert. Lees verder

 • VVD publiceert verkiezingsprogramma in het Ni-jwieërts!

  23 februari − Zojuist hebben we ons verkiezingsprogramma in het Ni-jwieërts uitgebracht. Lees verder

 • VVD Nederweert publiceert verkiezingsprogramma 2018-2022

  05 februari − Onder het motto ‘VVD Verenigt, Verjongt en Verbetert Nederweert’ heeft VVD Nederweert vandaag, als eerste Nederweerter partij, haar verkiezingsprogramma gepubliceerd. Lees verder

 • VVD presenteert verfrissende kandidatenlijst!

  18 december − Lijsttrekker Theo Coumans is opgetogen over de energieke lijst: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we samen erin gaan slagen om onze gemeente een plek te laten blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is. Met veel nieuwe, jonge mensen op verkiesbare plekken, stropen we de mouwen op om ons programma waar te maken. Samen aanpakken en op naar de vooruitgang!” Lees verder

 • VVD brainstormbijeenkomst op 29 september

  14 september − Wat vind jij van onze gemeente? Zie jij kansen welke nog niet zijn gepakt? Zie je dingen die goed gaan en wil je deze samen nog beter maken? Of heb je altijd al eens je stem willen laten horen om zo onze gemeente nog mooier te maken? Dan is dit je kans! VVD Nederweert wil samen met jou praten over wat jij belangrijk vindt voor onze gemeente. Daarom organiseren wij een bijeenkomst op vrijdag 29 september om 20:00 bij Zaal Centraal om samen te brainstormen over onderwerpen die jij in het dagelijkse leven tegenkomt. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden ook verwerkt in het uiteindelijke verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018! Lees verder

 • Theo Coumans unaniem voorgedragen als lijsttrekker door de leden van de VVD Nederweert

  09 september − Afgelopen donderdag zijn de leden van de VVD Nederweert bijeengekomen om gezamenlijk een lijsttrekker aan te wijzen. Daarbij is met unanieme steun Theo Coumans voorgedragen als de beoogde lijsttrekker voor de VVD bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Theo kijkt uit naar een verkiezingscampagne waarbij een koers wordt uitgezet naar een toekomstbestendig Nederweert. Een Nederweert waar het prettig wonen, werken en recreëren blijft. ”Ik merk als wethouder dat wij een unieke, zelfstandige gemeente zijn, waar mensen echt het verschil maken. Daar wil ik mij voor blijven inzetten!” Lees verder

 • Nieuwe website voor de VVD Nederweert

  16 juli − De VVD is in Nederweert druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zo is onze lokale website geheel vernieuwd en verhuisd naar een nieuw webadres: nederweert.vvd.nl. Via deze website informeren wij onze leden en achterban over onze activiteiten, standpunten en politieke ontwikkelingen. Lees verder

 • Opnieuw felicitaties voor jubilerende ondernemers

  © Elly Scheepers-Dings

  25 mei − In de afgelopen weken waren er weer enkele mijlpalen te vieren voor ondernemend Nederweert, zoals Brinkmans Optiek (50 jaar), Jacobs-Gijsen Vastgoed en assuranties (20 jaar), Pleunis Damesmode (130 jaar) en Gildeslagerij John Hermanns (50 jaar). Lees verder

 • VVD feliciteert jubilerende ondernemers

  © Elly Scheepers-Dings

  01 mei − De VVD heeft oog voor de ondernemers in Nederweert, want veel bedrijvigheid zorgt voor een levendige en aantrekkelijke gemeente om in te wonen en werken. Lees verder

 • VVD stelt vragen

  © Arno Ansems

  04 april − Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2017 heeft de VVD in het vragenhalfuur en bij andere agendapunten onder andere deze onderwerpen aan de orde gesteld: BsGW, het afval rondom de ondergrondse afvalcontainers en de parkeerduur in het centrum. Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over centrumplan

  © Arno Ansems

  04 april − Bij de raadsvergadering van 14 maart jongstleden stond wederom de detailhandelsvisie op de agenda. Het ging over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het centrum en de maatregelen die genomen zouden gaan worden. Het betrof hier de verkeersstructuur en bereikbaarheid van het centrum, de optimalisatie van de Lambertushof en de ontwikkeling van locatie Wijen. Het was een informatief agendapunt zonder besluitvorming, maar voor velen wel heel belangrijk. Lees verder

 • VVD kiest voor aanpassing verkeersstructuur centrum Nederweert

  © Arno Ansems

  06 oktober − De verkeersstructuur in het centrum van Nederweert is een heikel onderwerp, dat de gemoederen al geruime tijd bezig houdt. De bereikbaarheid van het centrum bleek en bleef een probleem, waar eigenlijk niemand blij mee was. Hier moest wat aan gedaan worden. Lees verder

 • Lee Timmermans wordt gemeenteraadslid

  19 september − Het bestuur van de VVD Nederweert is verheugd dat Lee Timmermans het voornemen heeft om namens de VVD gemeenteraadslid te worden. Hij vervangt daarmee Martin Stroomer, die op 28 juni stopte als raadslid. Lees verder

 • Zorgvuldige afweging nodig bij randweg

  © Arno Ansems

  27 juli − Bij de raadsvergadering van 12 juli werd onder grote publieke belangstelling de Structuurvisie N266 Nederweert besproken. Deze structuurvisie voorziet in het aanleggen van een randweg ten noordwesten van Nederweert, ter vervanging van de huidige provinciale weg aan het kanaal. De gemeenteraad werd gevraagd hierover advies uit te brengen. Later dit jaar is het dan aan Provinciale Staten om te besluiten of het randweg tracé verder uitgewerkt moet worden in een verkeerskundig ontwerp. De randweg is een belangrijk onderwerp voor Nederweert, en de VVD wil hier dan ook een zo zorgvuldig mogelijke afweging bij maken. Lees verder