Aangenomen motie: pilot Flexwonen!

Met flexwoningen actie op onze woningmarkt!

Fractievoorzitter Jorik Franssen:

"Wij vinden het belangrijk dat meer mensen kunnen genieten van het mooie dat Nederweert te bieden heeft. Ook is er concrete behoefte aan nieuwe woonvormen zo blijkt uit het woningmarktonderzoek. Door onze aangenomen motie gaat de gemeente aangeven mee te willen doen met de Pilot Flexwoningen en worden er concrete locaties in kaart gebracht waar flexwoningen in de gemeente geplaatst kunnen worden. Deze goede aanvulling op ons woningaanbod is winst voor alle woningzoekenden en belangrijk voor de toekomst van onze gemeente!"

In onze gemeente is sprake van een tekort aan (huur)woningen. Ook bijzondere doelgroepen zoals starters, mantelzorgers en jongeren hebben daar last van. Wij zijn gekomen met een (deel)oplossing en concrete actie: meedoen aan de pilot Flexwonen. De volledige gemeenteraad en het college hebben afgelopen raadsvergadering onze motie gesteund. Mooie samenwerking. Nu aan de slag!

(Foto ter illustratie, cobouw)