De peelmentaliteit maakt Nederweert (Begrotingsbehandeling)

Dit jaar bestaat het Gemeentewapen van Nederweert precies 100 jaar. Een goed moment om eens terug te kijken naar ons geschiedenis. 100 jaar, een eeuw aan Nederweerter verleden. In die eeuw is veel veranderd.

De Peelmentaliteit

Een ding is altijd gebleven, hier in Nederweert en in de regio: de mentaliteit van de Peel. Die mentaliteit bestaat uit de mouwen opstropen, samenwerken, verbinden en doen. Met elkaar, samen de klus klaren. Daarvan bestaat 1 symbool bij uitstek: zie buiten voor het gemeentehuis, het beeld van de Werker. Die Peelmentaliteit ervaren we bij onze inwoners die zich inzetten om met eigen voorstellen samen hun wijken te verbeteren en bij onze ondernemers die verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving waarin ze actief zijn en zelf ook wonen. Die Peelmentaliteit ervaren we echter onvoldoende bij deze coalitie en bij dit college.

Ervaringen in de Gemeenteraad
In de Gemeenteraad zien we het onvoldoende van deze coalitie en dit college, dat mouwen opstropen, samenwerken, verbinden en doen. Moties van de Nederweerter VVD worden verworpen en een tijdje later wordt geprobeerd de motie toch ongemerkt in het beleid te laten landen. Zoals het recentste voorbeeld, de Weerterlandprijs, waar we veelvuldig aandacht voor hebben gevraagd. Ook concrete acties waar we als de Nederweerter VVD hard aan gewerkt hebben, zoals ons Aanvalsplan Afval wordt door de coalitie en het college niet gesteund en pas een jaar later komt het onderwerp afval op de agenda. Dat zijn veel gemiste kansen om de mouwen op te stropen en samen te werken.

Ervaringen van onze inwoners en ondernemers
Ook onze inwoners en ondernemers zien en voelen het niet van dit college en coalitie – die Peelmentaliteit. We spraken met Joost uit Ospel, die op het gebied van toerisme en recreatie ziet dat onze gemeente kostbare kansen mist om onze prachtige Peelregio op de kaart te zetten. Met Sandra die ervaart dat de problematiek van doorgaand verkeer in de kern van Leveroy niet voortvarend wordt opgepakt. Met Hubert die ziet dat de verkeersveiligheid in Ospeldijk nog steeds niet verbeterd is. Met Ad uit Nederweert-Eind die zich ergert aan de afvalberg bij elke plasticbak. Met Hans Uit Budschop die wil dat er minder gepraat en meer gedaan wordt door het college voor de land- en waterscouting. Met Leo over ondernemerschap en ondernemersgezinnen in de kern Nederweert en het gebrek aan meedenken, faciliteren en vooral actie van de gemeente.

Dit is slechts een klein deel van de signalen van onze inwoners en ondernemers die we de afgelopen tijd hebben gesproken. Dat zijn veel gemiste kansen om te verbinden en te doen. En zo zijn er nog veel meer met vergelijkbare ervaringen. De Nederweerter VVD zegt: Joost, Ad, Sandra en Leo en al die anderen, jullie hebben gelijk. Op die terreinen toerisme en recreatie, verkeersveiligheid, ondernemerschap, afval en gezondheid heeft de Nederweerter VVD het afgelopen jaar ook verschillende moties en amendementen ingediend en goede voorstellen gesteund.

Graag herinneren we dit college en deze coalitie eraan, dat wanneer we zaken aankaarten het niet alleen onze woorden, onze ervaringen en onze gevoelens zijn. Maar het zijn ook de woorden, ervaringen en gevoelens van onze inwoners en ondernemers. Neem dat in het vervolg mee bij het stemmen over onze voorstellen: u oordeelt daarmee rechtstreeks en onmiddellijk ook over de woorden, ervaringen en gevoelens van zij voor wie we het doen.

Mouwen opstropen, samenwerken, verbinden en doen
De Peelmentaliteit is onderdeel van het Nederweerter verhaal – het maakt Nederweert zoals het dat vandaag is. De Nederweerter VVD is trots op Nederweert, trots op onze inwoners en ondernemers en trots op onze Peelmentaliteit.

Dat mouwen opstropen, samenwerken, verbinden en doen leggen we als de Nederweerter VVD zelf aan de dag. Enerzijds doen we dat in omgang met anderen, of dat nou onze eigen inwoners en ondernemers zijn of bij de provinciale en landelijke politiek. Alles zetten we in, in het belang van onze gemeente. Anderzijds doen we het ook op inhoud. Voor de Nederweerter VVD zijn er zes onderwerpen in het bijzonder belangrijk: We bouwen aan een toekomstbestendig buitengebied en veilige wegen, we staan voor het ondernemersgezin en we gaan voor toerisme en recreatie, een schitterend centrum en positieve gezondheid.

Zoals inmiddels bekend, koppelt de Nederweerter VVD aan al onze ambities ook concrete acties, in de vorm van moties of amendementen. De moties bestaan uit, een Stimuleringsplan toerisme en recreatie, een amendement om 300.000 euro vrij te maken voor het toekomstbestendig verbeteren van het Lambertushof, het mogelijk maken om laagdrempelig verkeersonveilige situaties te melden, het invullen van vrijkomende bebouwing in het buitengebied via proeftuinen en inzetten op flexwoningen in het belang van onder andere starters en mantelzorgers.

Dat doen we zodat niet alleen wij trots kunnen zijn op onze inwoners en ondernemers. Maar dat zij ook trots kunnen zijn op de Nederweerter politiek. Voor Sandra, Ad, Leo, Joost en de andere dorpsgenoten die het lef hebben gehad om met ons die signalen te delen, soms door ons gevraagd om te vertellen over hun ervaringen, maar vaak gewoon spontaan in de wijk of in de supermarkt of tijdens ons maandelijkse politieke inloopuur. En we doen het voor al die anderen die hetzelfde ervaren, want al die signalen staan voor een breed ervaren gemis van de Peelmentaliteit bij dit college en deze coalitie. We steken onze hand uit naar het JongerenAkkoord Nederweert, naar D66, naar het CDA en naar Nederweert Anders om samen met elkaar de dingen die goed gaan in Nederweert te behouden en zaken die beter kunnen aanpakken en oplossen.

En als we daarnaast, het college en de coalitie ook iets van die Peelmentaliteit mee kunnen geven, dat mouwen opstropen, samenwerken, verbinden en doen, dan is dat al winst. Dan voeren we met alle partijen samen nog meer goede ideeën uit, zoals dit afgelopen jaar ook is gedaan: zoals langer gratis parkeren in het centrum en de noodkaarten bij mensen thuis. En daar voegen we wat ons betreft snel aan toe: ons stimuleringsplan toerisme en recreatie, de verbinding naar de Pelen, actie op het Lambertushof, ruimte voor flexwoningen, het invullen van vrijkomende bebouwing in het buitengebied en het makkelijker melden van verkeersonveilige situaties. En dan helpen we daarmee, Nederweert, onze inwoners en ondernemers en de regio vooruit –en  precies dat, precies dat, is de bedoeling van besturen.

Met ondernemende groet,
Jorik Franssen
Fractievoorzitter de Nederweerter VVD

In de raadsvergadering is afgesproken ons stimuleringsplan begin volgend jaar te bespreken, net als het invullen van de vrijkomende bebouwing in het buitengebied. Het melden van verkeersonveilige situaties kan via de Nederweert app, onze wens om 300.000 euro in te zetten voor het toekomstbestendig verbeteren van het Lambertushof daar hebben JAN, Nederweert Anders en D66 tegengestemd en CDA voor, net als het eerder uitvoeren van de verbinding naar bezoekerscentrum de Pelen (ingediend door CDA). Onze motie om aan de slag te gaan met flexwoningen heeft raadsbrede steun gekregen. Ook heeft de Nederweerter VVD de actie van het JAN en D66 gesteund om, voor een veiliger buitengebied, inzicht te krijgen in waar in ons buitengebied nog openbare verlichting zou moeten worden bijgeplaatst, net als de wens om de Lambertustoren open te stellen voor een breed publiek en hebben we de actie van het CDA gesteund om te komen tot een dekkend netwerk van openbare laadpalen voor elektrische auto’s.