Tijd voor actie op het Lambertushof!

In vorige coalities is gekozen voor een actieve rol om het Lambertushof nieuw elan te geven, omdat een belangrijke publiekstrekker voor zichzelf op die locatie geen toekomst meer zag. Toen dat definitief werd is actief gezocht naar nieuwe publiekstrekkers en heeft het voorgaande college zelf aangegeven om met een voorstel te komen voor opwaardering van de Lambertushof en de parkeervoorziening.

Afwachten is geen optie
Het huidige college is nu al ruim een anderhalf jaar aan zet en kiest voor een koers van afwachten. Daardoor is het voor ondernemers en inwoners nog steeds onduidelijk wat dit college van plan is met het Lambertushof. In onze gesprekken met een aantal ondernemers wordt die onduidelijkheid over de toekomst ook bevestigd. Voor hen is afwachten echt geen optie.

We hebben de afgelopen tijd, binnen en buiten de Gemeenteraad, vaak aandacht gevraagd voor het Lambertushof. Het huidige college (JongerenAkkoord Nederweert, Nederweert Anders en D’66) heeft aangegeven te willen afwachten tot een nieuwe huurder zich in het voormalige pand van Jan Linders vestigt, maar wij vinden dit niet de juiste instelling. Het draait immers niet alleen om de invulling van het voormalige pand van Jan Linders, maar ook om ondernemers en ondernemersgezinnen die er nog steeds dagelijks actief zijn, de mouwen opstropen en doen.

Duidelijkheid, financiële middelen en vooral actie
Tot ongenoegen van de Nederweerter VVD wordt er in de begroting van de gemeente Nederweert voor 2020 nog steeds geen extra bedrag opgenomen voor de opwaardering van het Lambertushof.

Het is tijd voor actie op het Lambertushof. Ondernemers verdienen duidelijkheid van het college. We moeten vooral gaan doen op het Lambertushof. Daarom dienen we tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in om daadwerkelijk 300.000 euro in de begroting op te nemen voor de ontwikkeling van het Lambertushof. Met financiële middelen kunnen ideeën namelijk ook worden uitgevoerd. Zo kunnen we aan de slag om, in samenspraak met de werkgroep en andere ondernemers en belanghebbenden, het Lambertushof toekomstbestendig te maken.

Samen doen
We reiken de andere politieke partijen de hand om samen met elkaar op te trekken om dit te realiseren. Zo bouwen we samen met ondernemers, omwonenden en bezoekers aan een toekomstbestendig en nog sfeervoller winkelcentrum. In het belang van onze leefbaarheid, onze aantrekkelijkheid en de Nederweerter economie.

Met ondernemende groet,
mr. J.W. (Jorik) Franssen
Fractievoorzitter de Nederweerter VVD

Reageren? Graag! j.franssen@raad.nederweert.nl