Nee tegen 100 km/u op onze A2!

In de raadsvergadering van 8 oktober heeft de coalitie een motie aangenomen om de minister te verzoeken om de maximumsnelheid op een groot deel van onze A2 te verlagen naar 100 km/u.

Er is géén wetenschappelijk bewijs dat het verlagen van de maximumsnelheid bijdraagt aan een substantiële vermindering van de stikstofuitstoot. Tóch heeft de Nederweerter coalitie (Nederweert Anders, D66 en JAN) voor de motie gestemd en willen zij de maximumsnelheid verlagen naar 100 km/u.

Wij vinden dat er maatregelen genomen moeten worden die substantieel bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot. Anders worden wel de negatieve gevolgen ervaren zonder dat het stikstofvraagstuk (deels) wordt opgelost. Deze maatregel doet dat niet, zo blijkt bijvoorbeeld uit dit artikel van Trouw.

Wij stellen daarom voor om ons als gemeente te focussen op het informeren van inwoners en ondernemers en samen met de provincie te bepalen welke maatregelen nuttig zijn, met de minst negatieve gevolgen.