Meer aandacht voor toerisme en recreatie!

Tijdens de raadsvergadering van 3 september hebben we geconstateerd dat het college het afgelopen jaar onvoldoende zichtbaar is geweest op toerisme en recreatie; hun visie daarop ontbreekt, net als concrete acties.

Er wordt te weinig met de raad gedeeld op toerisme- en recreatiegebied. Ook is een regionaal rapport van begin 2019, dat ingaat op onze kansen en obstakels, nog steeds niet gedeeld met de gemeenteraad, terwijl de Nederweerter VVD daar al drie keer om heeft gevraagd. Als gevolg van die stroperigheid hebben onder andere prominente ondernemers uit Nederweert afgelopen zomer een brandbrief gestuurd. Die is hier te lezen.

In toerisme en recreatie zien wij kansen. Kansen voor ondernemerschap, voor werkgelegenheid en voor leegstaande bebouwing in het buitengebied. Maar we kunnen niet blijven wachten, het college moet in de actiestand schieten. Daarom doen wij een voorzet voor een stimuleringsplan.

Infrastructuur en beleving

De Nederweerter VVD wil zich richten op twee aandachtsgebieden: enerzijds infrastructuur, anderzijds beleving. We willen mensen stimuleren om hier te recreëren en tegelijkertijd bij te dragen aan de Nederweerter economie.
Probeer het ook niet allemaal alleen te bedenken. Ga met ondernemers om tafel om ideeën te delen voor het versterken van de beleving en recreatieve innovaties. Benut de kansen en gedachtes van onze eigen inwoners. Wat vinden zij bijvoorbeeld de mooiste natuurroute in Nederweert? Zorg ervoor dat “Nederweert- Vlinder van Limburg” weer vol energie gaat vliegen.
Fractievoorzitter de Nederweerter VVD

Er zouden recreatieroutes, specifiek voor bepaalde types van langzaam verkeer (bijv. mountainbikers of wandelaars), moeten worden uitgezet en breed worden gedeeld op de gemeentewebsite en in de regio. Vereist is daarnaast heldere aanduidingen en een goed wegdek. Denk verder aan onderweg enkele gratis fiets-reparatiepunten. Heb ook oog voor bijzondere doelgroepen, zoals dove fietsers. Dat past bij de gastvrije gemeente die we willen zijn.

Zorg daarnaast, samen met inwoners en ondernemers, onderweg voor beleving. Ben innovatief. Kijk naar succesvolle voorbeelden uit de omgeving: fietsen ‘door’ water in Bokrijk, fietsen ‘over’ de boomtoppen in Eksel en dichter bij huis zelfbedieningspontjes in Limburg. Maak het unieke van ons Nederweerter landschap zichtbaar. Denk na over watertoerisme en omarm de kansen die dat biedt. Allemaal voorbeelden waar zintuigen worden geprikkeld en toerisme en recreatie echt worden gestimuleerd.

Door bepaalde routes uit te lichten geeft het bestaande én nieuwe ondernemers ook de kans om daarop in te spelen, hun boterham te verdienen en laten we meer mensen genieten van onze prachtige gemeente.

Samen doen

We missen de integrale aanpak en regie van dit college op toerisme en recreatie. Reden temeer om zelf aan de slag te gaan. Een startschot hebben we hiermee gegeven en we gaan graag in gesprek om andere ideeën erin te verwerken en dit samen op te pakken in het belang van Nederweert, onze inwoners en ondernemers.

Met ondernemende groet,

mr. J.W. (Jorik) Franssen

Reageren? Graag! J.franssen@raad.nederweert.nl