Reactie B&W op schriftelijke vragen Leisure-ontwikkelingen


Enkele uren voor de raadsvergadering heeft onze partij de antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen aangaande het hotel (zie onderaan, de bijlage). Daarover heeft onze fractievoorzitter in de raadsvergadering onze gedachtes gedeeld. Wij hebben zeer concrete vragen gesteld, met als resultaat zeer abstracte antwoorden. Dat hebben we het college duidelijk medegedeeld. Het is vooral de uitvoering waarin B&W het moet laten zien. Een voortvarend optreden en heldere communicatie van het college is hierin essentieel. Goed dat het college nu om de hulp van alle (politieke) partijen heeft gevraagd, zodat de Nederweerter belangen duidelijk gehoord worden.


Gelet op het belang van Nederweerter inwoners, ondernemers en bezoekers blijven wij deze belangrijke kwestie onder de aandacht brengen en houden we de voortgang van B&W in de gaten.