De Nederweerter VVD stelt schriftelijke vragen uitbreiding leisure-centre Nederweert (Loverbosch beheer)

De laatste tijd zijn er veel bewegingen in het dossier Leisureontwikkelingen, meer specifiek ten aanzien van het hotel. Goede communicatie en overleg met betrokken (markt)partijen is naar het oordeel van de VVD van cruciaal belang. Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het College van B&W gesteld, welke uiterlijk 4 september op schrift beantwoord moeten zijn. Zie voor PDF onderaan de pagina.