Belangrijke politieke week

Deze week zijn een aantal belangrijke politieke bijeenkomsten in Nederweert. Morgen is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces en ook de laatste raadsvergadering van onze wethouder Theo Coumans. Hij keert, net als de rest van de huidige wethouders, niet terug als wethouder daar de VVD (en het CDA) geen deel uitmaken van de beoogde coalitie. Woensdag 4 juli vindt in de raadszaal van het gemeentehuis van 18:00-20:00 uur een receptie in verband met hun afscheid plaats. Graag tot dan!
Theo Coumans heeft, in samenspraak met de fractie, besloten om zijn raadszetel per 5 juli niet meer in te nemen, omdat het als oud-wethouder politiek lastig navigeren is als enig VVD-raadslid. Hij blijft verbonden aan de VVD-fractie, ook in de toekomst.
De nummer 2 van de VVD-kandidatenlijst is Jorik Franssen. Hij is bereid en er klaar voor om de rol van VVD-raadslid op zich te nemen. In de afgelopen fractievergadering is de unanieme steun uitgesproken voor hem om ook het fractievoorzitterschap in te vullen. Jorik rond momenteel zijn juridische specialisatie in Staats- en Bestuursrecht af en heeft daarnaast een bedrijfskundige achtergrond. Hij is al langere tijd nauw betrokken binnen onze fractie. Tevens is hij lid van de Ledenraad van Rabobank Weerterland & Cranendonck en zet hij zich in voor de Alzheimer-stichting Midden-Limburg. Op 5 juli staat een extra raadsvergadering gepland waar de nieuwe collegeleden worden voorgedragen en wordt Jorik be√ędigd als raadslid. De raadsvergadering van 5 juli begint om 19:00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis De Haazehoof, Ospel. Via deze weg danken we Theo alvast voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen we Jorik veel succes in zijn nieuwe rol als raadslid en fractievoorzitter!