VVD wil aan de slag met detailhandelsvisie

Afgelopen raadsvergadering is de detailhandelsvisie behandeld. Een ingewikkeld dossier met meerdere invalshoeken en verschillende belangengroepen. Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat het centrum van Nederweert levensvatbaar moet blijven. En dat begint bij het toekomstbestendig maken van de Lambertushof, met meer ruimte voor de publiekstrekker, een betere bereikbaarheid en meer parkeervoorzieningen.

© Arno Ansems

Hiervoor dienen de betrokken partijen in beweging te komen! De VVD bespeurt dat die wil er bij de betrokken partijen niet of onvoldoende is. Eigenbelang gaat hier vaak boven het algemeen belang. Dit maakt het voor de politiek extra lastig. Om de zaak toch in beweging te krijgen hebben we als VVD de detailhandelsvisie vastgesteld, waardoor de ondernemers maximaal ruimte krijgen om aan de slag te gaan.

 Tegelijkertijd hebben we ook meteen gesteld dat wij bij de toekomstige, uit deze visie voortvloeiende bestemmingsplanwijzigingen geen medewerking verlenen aan ondernemers die de ontwikkeling frustreren. Het zijn de ondernemers die hierin voorop dienen te gaan, anders zullen ze bij ons geen gehoor vinden. De VVD heeft er voor gekozen om het door de oppositie ingebrachte amendement niet te ondersteunen. Niet omdat we het met de intentie ervan niet eens zijn, maar omdat er onvoldoende scherpte zat met betrekking tot ondernemers die de zaak tegenwerken.

 Maar u kunt van ons verwachten dat wanneer de ondernemers van de Lambertushof gezamenlijk tot een optimalisatie komen, wij de randvoorwaarden zullen scheppen om een leefbaar en rendabel centrum te realiseren. √Čn, dat wij bij bestemmingsplanwijzigingen de medewerking en onderlinge solidariteit van de ondernemers zwaar mee zullen wegen. Want wil er in Nederweert een rendabel centrum blijven, dan zal er samengewerkt moeten worden!

Fractie VVD Nederweert