Lee Timmermans wordt gemeenteraadslid

Het bestuur van de VVD Nederweert is verheugd dat Lee Timmermans het voornemen heeft om namens de VVD gemeenteraadslid te worden. Hij vervangt daarmee Martin Stroomer, die op 28 juni stopte als raadslid.

Met Lee Timmermans wordt de VVD fractie versterkt met een ervaren raadslid. Hij zat reeds eerder van 1986 tot 1992 in de gemeenteraad. Daarnaast heeft hij in 1984 de VVD Nederweert opgericht, een afdeling waarvan hij 16 jaar voorzitter en 2 jaar penningmeester is geweest. Vanwege zijn lange staat van dienst werd hij in 2014 benoemd tot erelid.

Lee Timmermans heeft jarenlang een assurantie bemiddelingsbureau gehad en is inmiddels gepensioneerd. Hij is actief in het verenigingsleven als PBO lid van Weert FM en bestuurslid van Veldeke Weert. Voor de tennisvereniging NTC’72 is hij lid van de commissie “Park en onderhoud”.

Het bestuur van de VVD Nederweert wenst Lee Timmermans veel succes in de gemeenteraad!