VVD kiest voor aanpassing verkeersstructuur centrum Nederweert

De verkeersstructuur in het centrum van Nederweert is een heikel onderwerp, dat de gemoederen al geruime tijd bezig houdt. De bereikbaarheid van het centrum bleek een probleem, waar eigenlijk niemand blij mee was. Hier moest wat aan gedaan worden. De VVD hoopt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde nieuwe structuur de nodige verbeteringen brengt op het gebied van bereikbaarheid en parkeergelegenheid, zonder de verkeersveiligheid te schaden.

© Arno Ansems

Nederweert is een boodschappencentrum en dient dus optimaal bereikbaar te zijn. In opdracht van het College zijn door een onderzoeksbureau in overleg met belanghebbenden de mogelijkheden onderzocht.

Vanwege de beperkte breedte van de Kerkstraat was in eerste instantie de optie tweerichtingsverkeer voor de hele Kerkstraat niet meegenomen in het onderzoek. Daarom had de VVD in de themaraad van 6 september gevraagd om deze mogelijkheid toch te onderzoeken, met een kostenoverzicht erbij. Dat is gebeurd en volledig tweerichtingsverkeer blijkt mogelijk voor een bedrag van 175.000 euro. Niet onoverkomelijk dus. Volledig tweerichtingsverkeer gaat wel ten koste van de verkeersveiligheid, aangezien voetgangers, fietsers en auto’s dan van hetzelfde wegprofiel gebruik moeten maken. De stoepen moeten dan namelijk weggehaald worden. Nog een nadeel is dat daarmee ook de parkeerplaatsen verdwijnen.

Van alle onderzochte varianten is uiteindelijk variant 5 als voorkeur van het College naar voren gekomen. In deze variant wordt de rijrichting van de Brugstraat omgedraaid, de Kerkstraat van de Kapelaniestraat tot de Lambertushof tweerichtingsverkeer en blijft de rest van de Kerkstraat eenrichtingsverkeer. Maar dan wel met meer mogelijkheden om via kleine rondjes de Kerkstraat weer in te kunnen. Het voordeel van deze variant is, dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan. Er kunnen zelfs parkeerplaatsen bijkomen. Een werkgroep, die alle belanghebbenden van het centrum vertegenwoordigd, heeft middels een brief op 13 september aangegeven te kiezen voor deze variant. Uiteraard kan de VVD zich ook vinden in deze beslissing en keuze. Wel wil de VVD erop aandringen om dan een maximaal aantal parkeerplaatsen te realiseren.

De raad heeft op dinsdag 27 september het voorstel van het College aangenomen. Er is één voorbehoud: voor het verkeer langs het kanaal dat linksaf de Brugstraat in wil slaan moet er een extra voorsorteerstrook worden aangelegd. In het verleden bleek al dat de benodigde ruimte er is, maar omdat het een provinciale weg betreft, is toestemming van de Provincie vereist. Mocht de Provincie om een of andere reden niet akkoord gaan, dan blijft de rijrichting in de Brugstraat onveranderd.

De VVD beseft dat de verkeersstructuur in het centrum van Nederweert nooit 100% optimaal zal zijn in alle aspecten. Wel is er de hoop dat de nieuwe voorgestelde structuur de nodige verbeteringen brengt op het gebied van bereikbaarheid en parkeergelegenheid, zonder de verkeersveiligheid te schaden.

VVD fractie Nederweert