VVD stelt vragen

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2017 heeft de VVD in het vragenhalfuur en bij andere agendapunten de volgende onderwerpen aan de orde gesteld.

© Arno Ansems

BsGW

Er bereikten ons vragen van inwoners die huurder waren geweest van een pand en daar maar een of enkele maanden gebruik van hadden gemaakt. Ze moesten desondanks voor het hele jaar OZB betalen. Bij navraag bij BsGW kregen ze te horen dat er van teruggave geen sprake was. Dit werd als oneerlijk en onterecht ervaren. Het gaat hier echter om landelijke regelgeving. Net als bij de belastingdienst geldt hier de peildatum van 1 januari.

Wij hebben het college gevraagd om dit middels het weekblad nog eens uit te leggen. Dit is toegezegd.

Afval rondom de ondergrondse afvalcontainers

Met regelmaat krijgen we van inwoners signalen en foto’s door van grote afvalbergen die er met name in het weekend rondom de ondergrondse containers liggen. Het betreft niet alleen zakken met spullen die in de containers horen, maar ook zaken zoals dekens, kussens, grote plastic voorwerpen en zelfs tuinstoelen. In de containers moet alleen PMD (plastic, blik en drinkkartons) en de rest hoort op de milieustraat thuis. Hiervoor hebben wij extra toezicht gevraagd met daardoor een grotere pakkans voor de overtreders.

Eind 2015 zijn er op alle locaties ondergrondse containers bijgeplaatst. Het kan zijn dat de containers niet goed gevuld worden, doordat de zakken te groot zijn en vast blijven zitten. De bakken blijven dan half leeg. Misschien zijn ze wel vol en moet er vaker worden geleegd.

De VVD heeft dan ook gevraagd om te onderzoeken wat de reden van de overlast is en maatregelen te nemen. Het college heeft aangegeven dat er het afgelopen jaar veel meer PMD aangeboden is dan verwacht. Het college heeft toegezegd dat er op de locaties bij de supermarkten in Nederweert een bovengrondse container bijgeplaatst wordt, zodat deze locaties er weer netjes bij liggen op elk moment van de week.

Parkeerduur in het centrum

Op de parkeerplaatsen rondom het centrum is de maximale parkeertijd twee uur. In onder andere de Kerkstraat en de Brugstraat is dit echter maar een half uur. Zeker voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, zijn deze parkeerplaatsen nodig om dicht bij winkels te komen. Dan is een half uur vaak te kort gebleken, bijvoorbeeld voor het kopen van schoenen en sieraden, of voor een bezoek aan apotheek of de tandarts. Mensen met een invalidenkaart mogen overal parkeren zonder tijdslimiet. De VVD heeft daarom aan het college gevraagd om de parkeertijden uit te breiden naar één uur, of zo mogelijk de parkeertijd overal gelijk te stellen. Het college geeft aan dit eventueel af te laten hangen van een evaluatie en zal hier binnen afzienbare tijd op terugkomen.

Fractie VVD Nederweert