VVD publiceert verkiezingsprogramma in het Ni-jwieërts!

De VVD staat voor helder beleid en duidelijke keuzes. Ons begrijpelijke verkiezingsprogramma draagt daaraan bij. Daarin staat in 3 a4 wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt, welke concrete ambities we voor de toekomst hebben en hoe we die ambities daadwerkelijk willen realiseren. We vinden het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk dorpsgenoten kennis maken met onze visie voor Nederweert na 2018. Ons verkiezingsprogramma in het Ni-jwieërts draagt daaraan bij. Met uw steun verenigen, verjongen en verbeteren we samen Nederweert!