Martin Stroomer (37)

Ik ben Martin Stroomer en woon al ruim tien jaar naar alle tevredenheid in Nederweert aan de Laurierstraat, samen met mijn vrouw en twee kinderen. Enkele jaren terug ben ik lid geworden van de VVD, omdat het liberale gedachtengoed en de positieve sfeer die de partij uitademt mij aanspreken. Een ander belangrijk aspect dat ik altijd erg waardeer aan de VVD is het geloof in de zelfredzaamheid van mensen. Een overheid moet er wat mij betreft ook altijd voor waken de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van mensen en bedrijven zo min mogelijk in te perken met onnodige regeldruk en bureaucratie. Vrijheid van doen en laten is een groot goed.

In het verleden heb ik enkele jaren de VVD in de gemeenteraad van Nederweert vertegenwoordigd. Hoewel ik mij bezig hield met alle onderwerpen die in de raad aan de orde kwamen, heb ik me altijd met hart en ziel ingezet op onderwerpen aangaande plattelandsbeleid, verkeer en ruimtelijke ordening. Deze onderwerpen kunnen nooit vanuit een ivoren toren bezien en beïnvloed worden. Daarom genoot ik van de vele kansen om met mensen in gesprek te gaan en me zo hard te maken voor de beste oplossingen voor Nederweert.

Hoewel het drukke leven met mijn gezin, mijn werk en vrijwilligerswerk in het verenigingsleven van Nederweert mij verlet om in een kleine fractie in de gemeenteraad de VVD te vertegenwoordigen, steun ik de partij natuurlijk volledig. Mijn steun aan de VVD Nederweert uit ik door ondersteuning van de partij en de fractie enerzijds en door mijn plaats op de lijst voor de komende  gemeenteraadsverkiezingen anderzijds.