Theo Coumans (50)

Ik ben Theo Coumans, 50 jaar en geboren en getogen in Ospel. Ik ben getrouwd met Annemiek en we hebben drie kinderen. Ik ben agrarisch ondernemer en daarnaast sinds anderhalf jaar wethouder. Daarvoor ben ik acht jaar lid geweest van de gemeenteraad. Als wethouder heb ik de portefeuille economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling (binnen de kernen), verkeer, toerisme, duurzaamheid en financiën. En als majeure project het centrumplan; een plan met een lange geschiedenis maar waar het laatste jaar weer duidelijkheid in is gekomen.

De komende periode wordt het erg belangrijk om de toekomst te bepalen voor onze gemeente. De wereld om ons heen veranderd in een razend tempo. En als wij niet mee veranderen betekend dit dat we onze manier van wonen, recreëren, en werken niet op deze manier kunnen voortzetten.

Daarom ga ik voor een zelfstandige gemeente waar het goed wonen, recreëren en werken is. Hierbij hoort het ontwikkelen van een florerend centrum. Hier moet gewerkt worden om de bezoekersaantallen, die fors terug gelopen zijn, weer op niveau te krijgen. Maar ook overige bedrijvigheid dient waar mogelijk gefaciliteerd te worden: op industriegebieden, maar ook in het buitengebied.

Als wethouder heb ik mij ingezet om het  realiseerbaar maken en houden van vele economische ontwikkelingen zonder dat deze elkaar hinderen. En vooral het werkbaar maken van de tegenstrijdigheden in de wet en regelgeving was en is daar een belangrijk punt. Met gezond boerenverstand kijken hoe we zaken binnen de kaders van de wet kunnen regelen is daarbij het uitgangspunt.

Ook de komende periode wil ik mij inzetten voor een gezond financieel beleid en dit niet alleen aan de uitgaven kant maar ook aan de inkomsten kant. Niet door de lasten voor de burgers omhoog te brengen, maar door mogelijkheden te scheppen voor burgers en bedrijven om zich te vestigen in Nederweert. Daarbij benadruk ik onze unieke ligging, met een goede infrastructuur, het ontwikkelen van het buitengebied en de sterke punten van de natura 2000 gebieden.

Als VVD zetten wij ons al geruime tijd in om glasvezel te krijgen in het buitengebied. De kernen zijn de laatste jaren al voorzien van glasvezel terwijl hier al een kabel voor snel internet lag. Door toedoen van de VVD is de glasvezel constant op de agenda gebleven. Ik ben dan ook blij dat het aanleggen van glasvezel nu eindelijk van start kan gaan mits voldoende deelname.

Kortom, vindt u ook dat de VVD het beste doet voor Nederweert?

Theo Coumans  Lijst 3 Plaats 1 

VVD Nederweert

Verenigt, verjongt en verbetert